ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ (รถยนต์)
FRECH CAR SUPER LUBRICANTS

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบเบนซิน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดเบนซิน ขจัดคราบเขม่า คราบตะกรัน ออกจากหัวฉีดและท่อลำเลียงน้ำมัน ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มกำลังเต็มอัตราเร่ง โดยไม่มีผลใดๆ ต่อระบบ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง...ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline) เท่านั้น​

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบดีเซล
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล ขจัดคราบเขม่า คราบตะกรัน ออกจากหัวฉีดและท่อลำเลียงน้ำมัน ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มกำลังเต็มอัตราเร่ง โดยไม่มีผลใดๆ ต่อระบบ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง...ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel) เท่านั้น​

ผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์ว
ผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์ว สำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดและเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้ Ethanol

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์ ช่วยชะล้างน้ำมันดำในเครื่องยนต์และช่วยให้น้ำมันใหม่ที่เติมลงไปทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทุกชนิดและเครื่องยนต์ ระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG

ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ เพิ่มความลื่นและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด และเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG

ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในรถยนต์ เพิ่มความลื่นและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด ทั้งระบบเบนซิน และดีเซลเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV) LPG รวมถึงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ เช่น SkyActiv, DOHC, Ddi Blue Power, GD-FTV, VTEC, MIVFC VG TURBO เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบเบนซินผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดเบนซิน ขจัดคราบเขม่า คราบตะกรัน ออกจากหัวฉีดและท่อลำเลียงน้ำมัน ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มกำลังเต็มอัตราเร่ง โดยไม่มีผลใดๆ ต่อระบบ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง...ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline) เท่านั้น​

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบดีเซล
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล ขจัดคราบเขม่า คราบตะกรัน ออกจากหัวฉีดและท่อลำเลียงน้ำมัน ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มกำลังเต็มอัตราเร่ง โดยไม่มีผลใดๆ ต่อระบบ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง...ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel) เท่านั้น​

ผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์วผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์ว สำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดและเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้ Ethanol

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์ ช่วยชะล้างน้ำมันดำในเครื่องยนต์และช่วยให้น้ำมันใหม่ที่เติมลงไปทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทุกชนิดและเครื่องยนต์ ระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG

ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ เพิ่มความลื่นและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด และเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG

ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในรถยนต์ เพิ่มความลื่นและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด ทั้งระบบเบนซิน และดีเซลเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV) LPG รวมถึงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ เช่น SkyActiv, DOHC, Ddi Blue Power, GD-FTV, VTEC, MIVFC VG TURBO เป็นต้น

โรงงานผลิตมาตรฐานการรับรองและรางวัลที่ได้รับ

• มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2554)
ภายใต้ขอบข่าย... "ออกแบบ พัฒนา และผลิต น้ำมันหล่อลื่น" "The Design, Development, and Manufacture of Lubricants
• มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2553)
• มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดย Bureau Veritas (BVQI) (พ.ศ. 2551, 2548)

โรงงานผลิตมาตรฐานการรับรองและรางวัลที่ได้รับ
•  Thailand's Brand โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2554)
• รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น โดยคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ดีเด่น (พ.ศ. 2532)​

เลขที่ 22/13 ซอยรามคำแหง 118 แยก 55 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
​ALL RIGHTS RESERVED © 2017 FRESHCAR​