FRECH CAR SUPER LUBRICANTS

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ (รถยนต์)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบดีเซล

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล ขจัดคราบเขม่า คราบตะกรัน ออกจากหัวฉีดและท่อลำเลียงน้ำมัน ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มกำลังเต็มอัตราเร่ง โดยไม่มีผลใดๆ ต่อระบบ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง...ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel) เท่านั้น​

ผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์ว

ผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์ว สำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดและเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG หรือ เครื่องยนต์ที่ใช้ Ethanol

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์ ช่วยชะล้างน้ำมันดำในเครื่องยนต์และช่วยให้น้ำมันใหม่ที่เติมลงไปทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทุกชนิดและเครื่องยนต์ ระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์

ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ เพิ่มความลื่นและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด และเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG

ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในรถยนต์ เพิ่มความลื่นและเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ โดยผลิตภัณฑ์จะเข้าไปเคลือบผิวของชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด ทั้งระบบเบนซิน และดีเซลเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส CNG (NGV) LPG รวมถึงเครื่องยนต์รุ่นใหม่ เช่น SkyActiv, DOHC, Ddi Blue Power, GD-FTV, VTEC, MIVFC VG TURBO เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในเครื่องยนต์

โรงงานผลิตมาตรฐานการรับรองและรางวัลที่ได้รับ​

• มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2554)
ภายใต้ขอบข่าย... "ออกแบบ พัฒนา และผลิต น้ำมันหล่อลื่น" "The Design, Development, and Manufacture of Lubricants

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบเบนซิน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดเบนซิน ขจัดคราบเขม่า คราบตะกรัน ออกจากหัวฉีดและท่อลำเลียงน้ำมัน ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มกำลังเต็มอัตราเร่ง โดยไม่มีผลใดๆ ต่อระบบ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง...ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline) เท่านั้น​

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบเบนซิน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหัวฉีดระบบดีเซล
ผลิตภัณฑ์ปกป้องทำความสะอาดระบบวาล์ว
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์เคลือบลื่นในเครื่องยนต์

• มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย Bureau Veritas (พ.ศ. 2553)
• มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดย Bureau Veritas (BVQI) (พ.ศ. 2551, 2548)

โรงงานผลิตมาตรฐานการรับรองและรางวัลที่ได้รับ

•  Thailand's Brand โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2554)
• รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น โดยคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ดีเด่น (พ.ศ. 2532)​

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

02 372 2828​