Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการบริการคาร์สปาครบวงจร ที่ให้บริการตามศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 600 ศูนย์บริการ โดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดและเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยนต์ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและดีเซล รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพสำหรับรถมอเตอร์ไซค์และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาคาร์แคร์...​

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

การให้บริการที่รวดเร็ว และมีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพ การบริการที่ดีเยี่ยม ความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ของเราจึงทำให้เรามีการบริการที่หลากหลาย และมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมตรงกับความต้องการของคุณ​

เคลือบแก้ว คือ การเคลือบเงาใสพิเศษให้กับผิวของรถยนต์ และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแก้วซิลิกา ซึ่งใช้ในการผลิตแก้วน้ำ และกระจกต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวรถชั้นนอกมีความสดใสเงางาม และแข็ง สามารถปกป้องผิวสีของรถยนต์ พร้อมดูแลรถยนต์ให้สวยงามตลอดเวลา​

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

สินค้าการและบริการแบบครบวงจรให้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน จากการให้บริการที่ดีเยี่ยมและประสบการณ์ของเรา ทำให้เราได้รับการยอมรับจากศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จนได้รับการรับรองเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004​

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
โดยมีการรับประกัน​

เมื่อลูกค้ามีการล้างแอร์ ทางบริษัท Fresh car ทางเรามีการรับประกันกรณีตู้แอร์ได้รับความเสียหาย​

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ เราใส่ใจในการให้บริการในทุกๆ ขั้นตอน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการต่างๆ ประกอบด้วย​
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ เราใส่ใจในการให้บริการในทุกๆ ขั้นตอน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการต่างๆ ประกอบด้วย​

ศูนย์บริการรถยนต์
ชั้นนำทั่วประเทศไว้ใจเรา​

ให้บริการรถยนต์อยู่ทั่วประเทศมากกว่า 600 ศูนย์บริการ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนด ค่อยให้บริการมั่นใจได้เลยว่า “ลูกค้าของคุณพึงพอใจแน่นอน”​

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

02 372 2828​