ล้างแอร์รถยนต์

ผู้ขับขี่หลายท่านอาจมองว่าการอยู่ในรถยนต์ จะทำให้ท่านสามารถหลบพ้นมลภาวะที่อยู่ภายนอกได้ แต่... หารู้ไม่ว่าภายในรถยนต์ของท่าน อาจมีภัยมืดที่ท่านมองไม่เห็นซ่อนอยู่จากสภาพแอร์รถยนต์ของท่านเอง ที่มีฝุ่นละอองและคราบสกปรกต่างๆ จากการที่ท่านไม่เคยล้าง หรือทำความสะอาดตู้แอร์มาก่อน การสูดเอาอากาศที่มีแต่ฝุ่นละออง และเชื้อโรคที่อยู่ภายในรถ อาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้...หรือท่านกำลังเป็นอยู่!!​

และเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาสุขภาพของท่านเอง รวมไปถึงคนที่ท่านรัก ควรล้างทำความสะอาดตู้แอร์ ทุกๆ 20,000 - 30,000 กม.หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง​

ล้างแอร์รถยนต์

คำแนะนำในการดูแลรักษาแอร์รถยนต์
1. ควรล้างแอร์รถยนต์ทุกๆ 20,000 - 30,000 กม. หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ควรดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในห้องโดยสารเป็นประจำ
3. หากเลือกใช้พลาสติกปูพื้นห้องโดยสาร ควรเลือกพลาสติกปูพื้นชนิดที่ไม่มีกลิ่นของพลาสติก หรือกลิ่นสี เพราะพลาสติกที่มีคุณภาพต่ำจะมีกลิ่นเหม็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
4. ควรปิดสวิทช์ A/C 5 นาที ก่อนดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
5. หากคุณชอบใช้น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์เป็นประจำ 
ควรล้างแอร์ทุกๆ 20,000 กม. หรือ ทุกๆ 6 เดือน

ล้างแอร์รถยนต์

Freshcar

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้
Fresh car บริการคาร์สปาครบวงจร ล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้

02 372 2828​